Utbildning och rådgivning

Utbildning och rådgivning är en viktig del inom Landsbygdsprogrammet. Aktiviteterna som främjar miljö- och klimat och ekonomiskt hållbar utveckling på landsbygden är prioriterade.

För lantbrukare och andra landsbygdsföretagare anordnar vi kurser, fältvandringar och studieresor. Du kan även få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning.

De flesta aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar deltagarna en kursavgift.

Önskemål om aktiviteter

Har du förslag på aktiviteter som skulle passa inom våra målområden, tveka inte att kontakta oss.

Länsstyrelsen driver projekt

För att finansiera aktiviteterna har Länsstyrelsen sökt stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Vi har projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information/demonstration inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Nya jobb och diversifiering.

Information om Länsstyrelsens projekt inom kompetensutveckling. Pdf öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen kommer till stor del att upphandla rådgivning av olika rådgivningsföretag. Vi kommer även att genomföra olika aktiviteter i egen regi.

 

Aktiviteter i andra län

Här hittar du aktiviteter i andra län

 

 

 

EU-flagga