Samarbeten på landsbygden

På den här sidan kan du läsa om två stöd till samarbetsåtgärder. Stöden kan sökas av organisationer och  företag.

Samarbeten för att skapa nya jobb
Detta stöd är till för samarbeten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet utanför jordbruket på landsbygden.

Samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan
Detta stöd ska genom samarbete korta kedjan mellan jordbruks- och trädgårdsföretag och konsument. Det ska också leda till att fler livsmedelsprodukter kan säljas på den lokala marknaden.