Grundläggande betaltjänster

Oavsett var du bor ska du ha tillgång till betaltjänster för att kunna betala dina räkningar och ta ut kontanter. Företag och föreningar ska dessutom kunna sätta in sina dagskassor på ett bankkonto.

På senare år har antalet ställen där man kan hantera kontanter minskat, men å andra sidan har ökad kortanvändning, internetbank och olika mobila lösningar också förenklat tillvaron för många. 

Våra förändrade betalvanor har medfört att vissa grupper som är beroende av manuell betjäning eller föreningar, mindre företag och verksamheter på landsbygden får problem att utföra sina betalningsärenden. Hastigheten i förändringen mot ett kontantlöst samhälle går lite för fort för vissa grupper.

För att följa utvecklingen av tillgången till grundläggande betaltjänster rapporterar länsstyrelserna varje år till näringsdepartementet hur tillgången och utvecklingen ser ut i respektive län.

Till grundläggande betaltjänster räknas att kunna ta ut kontanter, att kunna betala räkningar och för företag och föreningar att kunna sätta in dagskassor och dylikt.

Länsstyrelsens bevakningsrapport för betaltjänster under 2017. PDF öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om digitala betaltjänster kan du titta på denna informationsfilm:

Digitala betaltjänster (svenska), öppnas i nytt fönster.

Digitala betaltjänster (arabiska), öppnas i nytt fönster.

Digitala betaltjänster (tigrinja), öppnas i nytt fönster.

Pilotprojekt om betaltjänster på andra språk

Under 2017 kommer vi att arrangera utbildningar om betaltjänster på andra språk i länets norra delar. Det kan exempelvis handla om att betala räkningar digitalt, använda Swish och information om BankID. Utbildningarna kommer främst att vara på arabiska och lätt svenska. Projektet riktar sig mot nyanlända och asylsökande som vill lära sig mer om digitala betalningar med mera.

För mer information och bokning av utbildning kontaktar du oss.

Josefine.eklund@lansstyrelsen.se

Rahf.almadfa@lansstyrelsen.se (för information på arabiska)

Information om projektet betaltjänster på andra språk. PDF öppnas i nytt fönster.

Nya sedlar och mynt

Den 30 juni 2017 blir de gamla mynten och sedlarna ogiltiga att betala med. Sedlarna det gäller är 100- och 500-kronorssedlarna. Mynten som blir ogiltiga är 1-, 2- och 5-kronorna. För att kunna ta reda på var du kan lämna in dina gamla mynt har Riksbanken publicerat en myntkarta. När du besöker sidan skriver du in orten du bor på för att kunna se var den närmsta platsen för myntinlämning finns.

Närmaste plats för myntinlämning. Information på Riksbankens webbplats.

Tips på olika alternativ till kontanter

Vi har samlat några tips på olika betallösningar när det gäller mobila betalningar, tips för föreningar och hur man kan använda internetbanken:

Information om mobila betalningar

Tips för föreningar

Information om att betala räkningar

Att betala och ta betalt. Publikation om grundläggande betaltjänster.