Företagsstöd och investeringsstöd

För dig som vill starta eller investera i ett företag på landsbygden eller tillsammans med andra utveckla bygden där du bor. Stöd för att stärka jordbrukets konkurrenskraft, förbättra miljön eller skapa nya möjligheter på landsbygden.
Lösdriftsstall med nötkreatur

Eftersom vi fått in många ansökningar för företagsstöd och projektstöd har vi begränsade möjligheter att svara i telefon. Säkrast når ni oss för frågor under förmiddagar. Eftermiddagar kommer vi att prioritera att handlägga inkomna ansökningar.

Läs mer om vilka stöd som finns och hur du gör för att söka.