Bredband på landsbygden

Ekonomiska och ideella föreningar samt företag och kommuner kan söka stöd till fiberprojekt inom Landsbygdsprogrammet. Ansökan görs via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats.
Nu har ytterligare en miljand kronor tillförts för utbyggnaden av bredband på landsbygden, varav ca 30 miljoner till Örebro län. Ansökta medel är betydligt större. Men med en stor mängd ansökningar visar vi också behovet av ytterligare medel.

Besked om ytterligare en miljard kronor till nationellt bredband togs i november 2016. Det är ett välbehövligt tillskott för att bygga ut den fiberinfrastruktur som är så viktig för landbygden. I Örebro län räknar vi med att budgeten ökar med ca 30 miljoner kronor. Det skulle innebära att vi i dagsläget saknar ca 100 miljoner kronor till alla inneliggande ansökningar i Landbygdsprogrammet. Behovet av ytterligare medel påvisar vi tydligast genom en stor mängd ansökningar. Därför är det fortfarande viktigt att ansökningar till Landbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad inkommer.

Det här kan ni få stöd för

Ni kan få stöd för de utgifter ni har i samband med att anlägga den passiva infrastrukturen. Ni får 50 % av utgifterna i stöd. Detta gäller oavsett storlek på projektet och vem som står som sökande (ekonomisk eller ideell förening, företag eller kommun).

På Jordbruksverkets webbplats kan ni läsa mer om vilka villkor och regler som gäller för att kunna få stöd.

Vem kan söka

Ekonomiska och ideella föreningar samt företag och kommuner kan söka stöd till fiberprojekt. En skillnad från tidigare programperiod är att så kallad offentlig medfinansiering inte får ingå i projektet. Det innebär i praktiken att kommunal eller statlig medfinansiering inte är tillåten i projektbudgeten. Det hindrar dock inte till exempel en kommun att vara delaktig i eller bidra med infrastruktur i anslutning till fiberprojektet.

Så här ansöker ni

Ni ansöker om stöd för bredbandsutbyggnad i en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. För att använda tjänsten behöver du en e-legitimation. Den skaffar du hos din bank.

Föreningar måste skicka in en fullmakt till Jordbruksverket och en kopia som ni bifogar er e-ansökan. Det beror på att e-legitimationen är personlig och du ska företräda till exempel en förening.

Få information om e-tjänsten och hämta blankett för fullmakt på Jordbruksverkets webbplats.

Från och med när kan vi ta upp kostnader i projektet

Viktigt att tänka på är att kostnader som ni haft innan ansökan kommit in inte kan godkännas som stödberättigade. Har ni kostnader i projektet efter det att ansökan kommit in men före det att ni fått projektet beviljat så tar projektet dessa kostnader på egen risk. Det betyder att ni/projektet själva får stå för dessa kostnader om det blir avslag på er ansökan.

Vilka beviljas stöd

När ert projekt uppfyller alla grundläggande villkor kommer det att prioriteras av Länsstyrelsen med hjälp av en poängsättning. Uppgifter till poängsättningen hämtar länsstyrelsen från er ansökan. Syftet är att ge stöd till de projekt med störst behov och som därmed bedöms ge det bästa resultatet.

Få information om prioriteringarna på Jordbruksverkets webbplats.

Överlåtelse av bredbandsinvesteringar

Det är möjligt att överlåta bredbandsinvesteringar. En investering kan överlåtas till en ny ägare innan fem år har gått från beslut om stöd om vissa förutsättningar är uppfyllda enligt ”femårsregeln” i EU:s landsbygdsförordning. Försäljningen måste konkurrensutsättas. Det innebär att ni ska annonsera försäljningen enligt samma villkor som gäller för upphandlingar som genomförs inom projektet.

Information om femårsregeln och överlåtelser, på Jordbruksverkets webbplats.

Information om hur vi arbetar med utbyggnad av bredband i Örebro län.