Utlysningar

Här presenteras Länsstyrelsens utlysningar inom Landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen i Örebro län utlyser  800 000 kronor inom Insatsområde 16.2/6a Diversifiering och nya jobb. Ansökningarna ska syfta till samarbete kring, Turism/besöksnäring, Integration/mångfald, Entreprenörskap med fokus på unga företagare (upp till 30 år) eller Digitalisering. 

Stöd kan lämnas till  projekt för att utvärdera och utveckla produkter, metoder, processer och tekniker i syfte att stärka landsbygdens näringsliv och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden.

Få mer information om samarbeten för att skapa nya jobb på Länsstyrelsens webbplats

Länk till e-tjänsten för ansökan på Jordbruksverkets webbplats

Sista dag för ansökan är 31 december