Biodling

Länsstyrelsen Dalarnas län ansvarar för tillsynen över biodlingen i Örebro län.

Biodling och bitillsyn

Har du frågor som rör biodling och tillsyn över biodling i Örebro län ska du vända dig till Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Biodling på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

Arbetsbin och drönare