Primärproduktion av foder och livsmedel

​Du ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen om du är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller producent av andra livsmedel eller foder.

Livsmedel i primärproduktionen

Som primärproducent av livsmedel ska du vara registrerad hos länsstyrelsen i det län där du bedriver din huvudsakliga verksamhet. Om du inte registrerar din anläggning riskerar du att inte få bedriva verksamhet där livsmedel hanteras. Du som producerar primärprodukter för eget bruk behöver inte registrera din verksamhet.

Hur registrerar jag min verksamhet?

Det finns en e-tjänst som du kan använda för att registrera din anläggning. Du behöver e-legitimation för att skicka in din anmälan via webben. Om du inte har det kan du skriva ut blanketten och skicka dem som vanlig post istället.

För att registrera dig som primärproducent följer du den här länken.

Vid registrering kommer du bland annat att få lämna uppgifter om:

  • Produktionsplats med fastighetsbeteckning
  • Produktionsinriktning (huvudinriktning samt eventuellt annan produktion)
  • Produktionsvolym
  • Eventuella kvalitetssäkringssystem som du är ansluten till

När du registrerar dig via e-tjänsten får du besked om din anläggning redan är registrerad hos länsstyrelsen. Om du är osäker på om din anläggning är registrerad kan du även ringa din länsstyrelse och fråga.

Du kan läsa mer om primärproduktion på Livsmedelsverkets webbplats. 

Foder i primärproduktionen

Du som producerar djurfoder, även om det bara är foder till dina egna djur, ska dessutom anmäla din foderanläggning till Jordbruksverket. Detta gäller även dig som inte producerar foder men som utfodrar livsmedelproducerande djur. Mer information om produktion av djurfoder hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

I Jordbruksverkets e-tjänst är det även möjligt att se om din foderanläggning redan är registrerad.

För att registrera dig som producent av djurfoder hos Jordbruksverket följer du den här länken.