Sälja eller ge bort opastöriserad mjölk

Från den första september 2016 gäller nya regler för dig som säljer eller skänker bort opastöriserad mjölk. Bland annat måste du som mjölkproducent registrera dig hos länsstyrelsen, och den som köper mjölken ska få skriftlig information om riskerna.
Foto: Mostphotos

Mjölk pastöriseras, alltså hettas upp till en viss temperatur, för att döda bakterier som kan göra oss sjuka, exempelvis campylobacter, ehec och listeria.

Precis som tidigare får opastöriserad mjölk endast lämnas ut direkt till konsument på gården. Mjölken ska tappas upp i samband med leveransen.

Följande information är främst riktad till dig som är mjölkproducent.

 

Regler för att sälja eller lämna ut opastöriserad mjölk

Högst 70 liter opastöriserad mjölk i veckan får du lämna ut och du ska dokumentera datum och mängd vid varje leverans.

Du ska dessutom lämna skriftlig information till mottagaren om riskerna med opastöriserad mjölk och hur mjölken ska hanteras.

Den skriftliga informationen ska innehålla följande:

  • Upplysning om att mjölken är opastöriserad och kan innehålla hälsofarliga bakterier
  • Rekommendation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som genomgår en värmebehandling innan konsumtion
  • Upplysning om att det är särskilt viktigt att barn och personer med nedsatt immunförsvar inte konsumerar mjölken utan föregående värmebehandling
  • Anvisning om hur mjölken ska förvaras

På Livsmedelsverkets webbplats finns också mer information om opastöriserad mjölk och vad pastörisering är samt ett färdigt informationsblad om detta.

Registrering hos länsstyrelsen

Du som är mjölkproducent och lämnar ut opastöriserad mjölk måste registrera detta hos länsstyrelsen.

Om din verksamhet redan är registrerad kan du anmäla att du lämnar ut opastöriserad mjölk antingen via e-post eller via telefon. Om du inte är registrerad sedan tidigare kan du anmäla via länsstyrelsernas e-tjänst.

Observera att du ska anmäla en produktionsinriktning för mjölkproduktionen och en produktionsinriktning för opastöriserad mjölk.