Sociala medier

Du kan följa vårt arbete i sociala medier - prata med oss på Facebook, följ oss på Twitter eller se våra filmer på YouTube.

​Vi finns på

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin.

I våra sociala medier delar vi bland annat nyheter, tips på evenemang, kurser och lediga jobb. Vi svarar på de frågor som kommer in, främst under kontorstid. Vid behov kan flödet även användas för krisinformation.

​Tänk på vad och hur du skriver

All närvaro, även kommentarer och inlägg av användare och besökare, som publiceras i någon av våra medier blir allmänna handlingar. Om vi via sociala medier får information som rör ett pågående ärende eller innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kommer informationen att flyttas över till andra ärendehanteringssystem.

Skriv inte ut känslig information som till exempel personuppgifter i våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Om till exempel personuppgifter eller kränkande information publiceras kommer inlägget eller kommentaren att avpubliceras och diarieföras.

Om du vill prata med någon i ett enskilt ärende hänvisar vi till vår telefonväxel 010-224 80 00 eller att du mejlar orebro@lansstyrelsen.se.

Inlägg som är stötande, rasistiska eller kränkande tas bort 

Inlägg i våra sociala medier-kanaler som är stötande, rasistiska eller uttrycker kränkande åsikter kommer vi ta bort så snart vi ser dem. Det gör vi också med inlägg eller länkar som kan betraktas som reklam eller marknadsföring. Användare som upprepade gånger bryter mot reglerna kan stängas av. Alla eventuella hot polisanmäls. Vi uppmanar dessutom alla besökare i våra kanaler att anmäla kommentarer som kan strida mot personuppgiftslagen, vara sekretessbelagda eller som på andra sätt kan vara olagliga.


Vi finns på Facebook

Du kan följa Länsstyrelsens arbete på våra olika sidor på Facebook:

Länsstyrelsen i Örebro län

På Länsstyrelsen i Örebros Facebooksida får du en överblick över länsstyrelsens arbete genom bland annat intressanta videoklipp, nyhetsbrev och platsannonser.

Följ oss gärna på Facebook

Naturreservat i Örebro län

Här vill vi föra dialog med alla som är intresserade av naturreservat och nationalparker. Vi blandar tips på guidningar, naturvårdsåtgärder och ögonblicksbilder från naturen.

Dela med dig av dina upplevelser om länets naturreservat på Facebook

Kvinnofrid Örebro län

Syftet med sidan är att sprida information och skapa ett forum kring länets arbete mot våld och förtryck. Sidan är för närvarande vilande.

Följ vårt arbete för att uppnå det fjärde jämställdhetsmålet tillsammans

 Script Editor ‭[1]‬

​Vi finns på Youtube

Här samlar vi bland annat videoklipp från event, seminarier och  informationsfilmer.

Titta på filmerna i vår Youtube-kanal

Vi finns på Linkedin

Här publicerar vi våra lediga tjänster.

Besök oss på Linkedin

 

​Tänk på vad och hur du skriver

All närvaro, även kommentarer och inlägg av användare och besökare, som publiceras i någon av våra medier blir allmänna handlingar. Om vi via sociala medier får information som rör ett pågående ärende eller innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kommer informationen att flyttas över till andra ärendehanteringssystem.

Skriv inte ut känslig information som till exempel personuppgifter i våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Om till exempel personuppgifter eller kränkande information publiceras kommer inlägget eller kommentaren att avpubliceras och diarieföras.

Om du vill prata med någon i ett enskilt ärende hänvisar vi till vår telefonväxel 010-224 80 00 eller att du mejlar orebro@lansstyrelsen.se.

Inlägg som är stötande, rasistiska eller kränkande tas bort 

Inlägg i våra sociala medier-kanaler som är stötande, rasistiska eller uttrycker kränkande åsikter kommer vi ta bort så snart vi ser dem. Det gör vi också med inlägg eller länkar som kan betraktas som reklam eller marknadsföring. Användare som upprepade gånger bryter mot reglerna kan stängas av. Alla eventuella hot polisanmäls. Vi uppmanar dessutom alla besökare i våra kanaler att anmäla kommentarer som kan strida mot personuppgiftslagen, vara sekretessbelagda eller som på andra sätt kan vara olagliga.