Avdelningen för Stöd och Samordning

Kontaktinformation för Avdelningen för Stöd och Samordning

Avdelningen för Stöd och Samordning
Tillförordnad Avdelningschef Anna Bogren
Tfn. 010-224 82 50

Enheten Kommunikation och Krisberedskap
Enhetschef/Kommunikationschef Ulrika Kjellström 
Tfn. 010-224 82 60, 070-550 62 90

Enheten Personal och Intern service
Enhetschef/Personalchef Anna Bogren
Tfn. 010-224 82 50

Enheten Ekonomi
Enhetschef/Ekonomichef Kristian Hagberg
Tfn. 010-224 82 06

Rättsenheten
Tillförordnad enhetschefKatja Sällström
Tfn: 010-224 86 60

För att se kontaktuppgifter till enheternas samtliga medarbetare kan du klicka i menyn till vänster.