Avdelningen för Samhälle

Kontaktinformation för Avdelningen för Samhälle

Avdelningen för Samhälle
Avdelningschef Anita Norén
Tfn. 010-224 87 30

Enheten Djurskydd och Jordbruksstöd
Enhetschef Magnus Ekelund
Tfn. 010-224 83 80 

Enheten Landsbygd och Näringsliv
Enhetschef Thomas Börjesson
Tfn. 010-224 84 20

Enheten Plan och Kultur
Enhetschef Malin Rosén
Tfn. 010-224 84 60

Social hållbarhet
Enhetschef Per-Olov Mörn
Tfn. 010-224 86 00


För att se kontaktuppgifter till enheternas samtliga medarbetare kan du klicka i menyn till vänster.