Enheten för Social hållbarhet

Kontaktinformation för enheten Social hållbarhet

Per-Olov Mörn
Tfn. 010-2248600
Enhetschef

Kerstin Lillje
Tfn. 010-224 86 06
Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Tomas Wetterberg
Tfn. 010 - 224 86 11
Länssamordnare
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Marie Montin
Tfn. 010-224 86 07
Länssamordnare 
Länssamordning av det alkohol- och drogförebyggandearbetet. (ANDT)

Annika Borg
Tfn. 010-224 86 03
Handläggare för alkohol- och tobakstillsyn,
Handläggare för Personligt ombud 

Ellen Bäckman
Tfn. 010-2248301
Handläggare för alkohol- och tobakstillsyn,
Handläggare för Personligt ombud 

Madelene Larsson
Tfn. 010-224 86 05
Nationell Föräldrastödssamordnare

Josefin Sejnelid
Tfn. 010-224 86 13
Regional ANDT/Föräldrastödssamordnare

Ida Klingzell
Tfn. 010 - 224 86 15
Regional Brottsförebyggande samordnare

Sara Andersson
Tfn. 010- 224 86 17
Integrationssamordnare

Anabel Falkenström
Tfn. 010 - 224 84 61
Integrationssamordnare

Erika Teng
Tfn. 010 - 224 86 04
Integrationssamordnare 

Anna Wiktorsson
Tfn. 010 -224 86 16
Integrationssamordnare

Mikael Bergman
Tfn. 010 - 224 86 12
Administratör