Enheten Landsbygd och näringsliv

Kontaktinformation för enheten Landsbygd och näringsliv

Thomas Börjesson
Tfn. 010-224 84 20
Enhetschef

Rahf Almadfa
Tfn. 010-224 84 43
Handläggare
Betaltjänster

Maja Cardell
Tfn. 010-224 84 34
Handläggare
Företagsstöd som gäller kompetensutveckling

Josefine Eklund
Tfn. 010-224 84 30
Handläggare
Betaltjänster

Martin Engström
Tfn. 010-224 84 21
Handläggare 
Länsfiskekonsulent 

Therese Erneskog
Tfn. 010-224 84 22
Växtodlingsrådgivare
Frågor kring växtskydd och växtnäring.

Torgny Frembäck
Tfn. 010-224 84 23
Handläggare
Kulturmiljöstöd. Miljöinvesteringar (landsbygdsprogrammet). Rådgivning (kulturmiljöer i odlingslandskapet).

Yvonne Haglund
Tfn. 010-224 84 24
Handläggare
Utbildning betesmarker och slåtterängar.
Inventering av ängs- och betessmarker.

Ann-Sofie Hedberg - föräldraledig
Tfn. 010-224 84 26
Handläggare
Djurhållningsfrågor, ekologisk produktion och livsmedelsförädling.

Helena Högberg-Åkerhielm
Tfn. 010-224 84 27
Handläggare
Växtodling och Greppa näringen.

Ingrid Johnsson
Tfn. 010-224 84 28
Handläggare
Handläggning av projektstöd och företagsstöd som gäller kompetensutveckling.

Fredrik Karlsson
Tfn. 010-224 84 29
Handläggare 
Projekt-, start- och investeringsstöd. Fastighetsärenden.

Perla Kassis
Tfn. 010-224 84 25
Handläggare
Utbetalning Landsbygdsprogrammet

Tobias Kindvall
Tfn. 010-224 84 42
Handläggare
Våtmarker, Miljörådgivning om växtnäring och växtskydd, Behörighetskurser för växtskyddsmedel, Energiskog, Jordbrukarstöd.

Ingalill Kämmerling 
Tfn. 010-224 84 31
Handläggare
Ekologisk produktion, Växtnäringsfrågor, Jordbrukarstöd.

Åsa Lindin
Tfn. 010-224 84 32
Bredbandssamordnare, betaltjänster. 

Patrik Pettersson
Tfn. 010-224 84 37
Handläggare
Landsbygdsprogrammet

Christer Torstensson
Tfn. 010-224 84 39
Handläggare
Utbetalning Landsbygdsprogrammet