Djurskydd och Jordbruk

Kontaktinformation för enheten Djurskydd och Jordbruksstöd

Anmäl misskötsel av djur

010-224 81 60

Djurskyddstelefon

Vardagar 09.00-11.00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan.

 

Magnus Ekelund
Tfn. 010-224 83 80 
Enhetschef

Manda Aleryd Berg
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 86 95

Kim Björk
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 43

Gunilla Ekberg
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 42

Fredrik Engström
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 44

Joanna Lindell
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 99

Idamaria Lundström 
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 48

Katarina Rämö
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 98

Anna Nordblad 
Byggnadskonsulent 
Husdjursagronom 
Telefon: 010-224 83 51

Caroline Axegärd
Telefon: 010-224 83 94
Handläggare
Fältkontroller och tvärvillkor.

Lise-lotte Bergqvist
Telefon: 010-224 83 97
Handläggare
Fältkontroller och tvärvillkor.
 
Maria Bergman
Telefon: 010-224 83 39
Handläggare
Fältkontroller och djurkontroller.

Aida Cárdenas
Telefon: 010-224 83 81
Handläggare  
Beställning och redigering av blockkartor. Registrering av nya kunder.
 
Katarina Edman 
Telefon: 010-224 83 82
Handläggare
Handläggning SAM-ansökan. 

Marie Edvardsson Svärd
Telefon: 010-224 83 83
Handläggare
Restaurering av betesmarker och slåtterängar.
 
Hans Ekström
Telefon: 010-224 83 84
Handläggare
Fältkontroller och djurkontroller. Redigering av blockkartor. Potatiskräfta. 

Rebecka Florin
Telefon: 010-224 83 85 
Handläggare
Handläggning SAM-ansökan. Registrering av nya kunder.
 
Tamiru Hunegnaw
Telefon: 010-224 83 88
Handläggare
Handläggning SAM-ansökan. SAM Internet.

Frida Jonsson
Telefon: 010-224 83 96
Handläggare
Betesmarker och slåtterängar. 

Ida Lilja
Telefon: 010-224 83 89
Handläggare.
Restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Irene Nilsson
Telefon: 010-224 83 91
Handläggare
Handläggning SAM-ansökan. Utbetalningar.

Joanna Oliver
Telefon: 010-224 84 15
Handläggare
Fältkontroller.
 
Sophie Zetterström
Telefon: 010-224 83 93
Handläggare
Betesmarker och slåtterängar. Fältkontroller. 

Marie Winsa
Telefon: 010-224 84 35
Handläggare
Betesmarker och slåtterängar.