Djurskydd och Jordbruk

Kontaktinformation för enheten Djurskydd och Jordbruksstöd

Anmäl misskötsel av djur

010-224 81 60

Djurskyddstelefon

Vardagar 09.00-11.00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan.

Magnus Ekelund
Enhetschef
Telefon: 010-224 83 80 

Ida Björkqvist
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 47

Gunilla Ekberg
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 42

Fredrik Engström
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 44

Hanna Jibbefors
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 45

Joanna Lindell
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 99

Idamaria Lundström 
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 48

Katarina Rämö
Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 98

Anna Nordblad 
Byggnadskonsulent 
Husdjursagronom 
Telefon: 010-224 83 51

Caroline Axegärd
Handläggare
Fältkontroller och tvärvillkor
Telefon: 010-224 83 94 

Lise-lotte Bergqvist
Handläggare
Fältkontroller och tvärvillkor
Telefon: 010-224 83 97 
 
Maria Bergman
Handläggare
Fältkontroller och djurkontroller
Telefon: 010-224 83 39 

Aida Cárdenas
Handläggare  
Beställning och redigering av blockkartor. Registrering av nya kunder
Telefon: 010-224 83 81
 
Katarina Edman 
Handläggare
Handläggning SAM-ansökan
Telefon: 010-224 83 82
 
Marie Edvardsson Svärd
Handläggare
Restaurering av betesmarker och slåtterängar
Telefon: 010-224 83 83 
 
Rebecka Florin
Handläggare
Handläggning SAM-ansökan. Registrering av nya kunder
Telefon: 010-224 83 85 
 
Tamiru Hunegnaw
Handläggare
Handläggning SAM-ansökan. SAM Intern
Tetelefon: 010-224 83 88
 
Frida Jonsson
Handläggare
Betesmarker och slåtterängar
Telefon: 010-224 83 96
 
Ida Lilja
Handläggare
Restaurering av betesmarker och slåtterängar
Telefon: 010-224 83 89 

Irene Nilsson
Handläggare
Handläggning SAM-ansökan. Utbetalningar
Telefon: 010-224 83 91 

Joanna Wahren
Handläggare
Fältkontroller
Telefon: 010-224 84 15
 
Sophie Zetterström
Handläggare
Betesmarker och slåtterängar. Fältkontroller
Telefon: 010-224 83 93