Startmöte inför regional övning Sonja 2018

Länsstyrelsen bjuder in till ett startmöte där vi fastställer planeringsprocessen inför regionala samverkansövningen Sonja 2018.

Plats: City Konferenshotell, Klostergatan 23, Örebro. Vi startar med fika klockan 8.45.

Syftet

Syfte med övningen Sonja 2018 är en regional övning med syftet att "knyta ihop säcken" gällande de förmågor vi övat tidigare vid flera tillfällen genom åren.

Målgrupp

Samtliga aktörer som har ett uppdrag i krisberedskap och samverkan i Örebro Län.

Program för dagen

Vi kommer att fastställa datum för planeringsprocessen samt förbereda inför PK1. Vi kommer även att gå igenom ambitionsdokumentet inför medverkan i övningen.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats senast den 25 augusti.  
 
Välkomna!