Utbildning i WIS 3.0 (6 dec 8.30-12)

Halvdagsutbildning i nya WIS 3.0. WIS är ett effektivt sätt att dela information vid en samhällsstörning.

​Halvdagsutbildningen sker i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB håller i utbildningen på plats i Länsstyrelsens lokaler.

Tid och plats

Tisdag 6 december 8.30-12 (20 platser)
Länsstyrelsen i Örebro län, Stortorget 22, lokal Fagertärn.

Vi bjuder på fika. Anmäl eventuell specialkost nedan.

​Syfte med utbildningen

En grundläggande utbildning i nya WIS 3.0. WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har en grundkunskap i WIS och vill lära dig skillnaderna mellan WIS 2 och WIS 3 samt de funktioner som finns i den nya versionen. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel att dela information med andra aktörer samt att omvärldsbevaka.

Anmälan

Anmäl dig på länken nedan senast den 17 november. Vid stort intresse tar sig Länsstyrelsen rätten att fördela ut platserna.