Konferens om bostadsförsörjning för nyanlända

Den 7 november arrangerar Länsstyrelsen en konferens om bostadsförsörjning för nyanlända i Örebro län.
Konferensen riktar sig till dig som är politiker eller tjänsteperson som jobbar med plan, bygg, bostadsförsörjning, integrationsfrågor eller på ett bostadsföretag.

​Var och när: 7 november mellan klockan 08.30 och 16.00 på
Conventum Konferens, lokal Handskmakaren (Olof Palmes Torg 1)

Anmälan: Sker senast 31 oktober längre ner på denna sida.
Seminariet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen står för lunch och fika. Max antal platser är 50.

 

Program för dagen:

08.30-09.00        Fika och registrering

09.00-09.1          Välkomna

                          Länsrådet Anna Olofsson inleder konferensen

09.15-09.30        Rätten till en lämplig bostad

                          Sara Andersson, Integrationssamordnare

                          Länsstyrelsen

09.30-0950         Nyanländas bosättning

                           Bosättningslagen, mottagandet i länet,

                           stöd & bidrag, lokala projekt

                          Anna Wiktorsson & Sara Andersson,

                          Integrationssamordnare Länsstyrelsen
                          samt Maria Lindström & Johanna Hygerth,  

                          Samhällsplanerare Länsstyrelsen

09.50-10.10       Studien om Bostadslösningar i länets

                           kommuner

                          Maria Lindström & Johanna Hygerth, 
                          Samhällsplanerare Länsstyrelsen

10.10-10.20        Paus

10.20-11.20        Att främja integration - Allmännyttans

                           roll i en av vår tids största utmaningar

                          Lena Liljendahl, expert boendefrågor på Sveriges  
                          allmännyttiga bostadsföretag (SABO)

11.20-12.00      Karlskogahems boskola för SFI-elever

                          Patricia Eriksson, boendeutvecklare Karlskogahem

12.00-13.00      Lunch

13.00-13.50       SKL:s arbete med bosättningsfrågor och

                          goda exempel

                         Karin Perols, Utredare på SKL

13.50-1430       Integration och bosättning – utmaningar

                          och möjligheter

                         Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef

                         ÖrebroBostäder AB (ÖBO)

14.30–1450        Fikapaus

14.50-15.45       Statens bostadsomvandling och flyttkedjor

                         Ann Eriksson, VD Statens bostadsomvandling (SBO)

15.45-16.00     Summering och avslut