Seminarium om energieffektivisering kopplat till miljötillsyn

Nu är det dags att hjälpa företagen att energieffektivisera!

Seminariet riktar sig främst till dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet vid kommun och länsstyrelse men kan också vara intressant för energi- och klimatrådgivare som medverkar vid tillsynsbesök.

Inom projektet Incitament för energieffektivisering ska små och medelstora företag inom miljöfarlig verk­samhet få stöd i att energieffektivisera i samband med miljötillsynen. För att du som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet ska öka din kompetens inom energieffektivisering och kunna stödja företagen i energiarbetet så har vi tagit fram olika metodstöd. På seminariet går vi igenom materialets innehåll och hur det ska användas.

Materialet består av bästa tillgängliga teknik inom energieffektivisering med fokus på olika branscher, metoder inom energiledning och hur man kan få in energiarbetet i egenkontrollen, hur man arbetar med åtgärder för energieffektivisering och goda exempel på sådana samt fem filmer som visar på goda exempel på ett strukturerat energieffektiviseringsarbete i företag.

Om tiden för seminariet inte passar dig så finns möjlighet att anmäla sig till andra tillfällen. Seminariet kommer att hållas på elva platser i Sverige under hösten 2017. På energimyndigheten.se/smf/seminarium hittar du vilka datum och platser seminarierna hålls.

 

TidDen 14 novemver, kl. 9.30-16.30
Plats

City konferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro (nära resecentrum).

https://www.citykonferenscenter.se/

Program

Tid 9.30 – 16.30.

Under dagen kommer du att få kunskap om ett självskattningsverktyg för att kunna bedöma hur långt ett företag har kommit i sin energimognad. Därefter får du en genomgång av metodstöden som tagits fram inom projektet Incitament för energieffektivisering. Du kommer även att få öva på hur du kan använda dig av metodstöden och råd om vilket metodstöd eller vilka delar av ett metodstöd som kan användas vid företagsbesöket utifrån företagets energimognad.

Detaljerat program kommer senare.

Här finns mer information om incitament för energieffektivisering.

Mer information och anmälan

Har du några frågor eller funderingar, kontakta:

Ylva Gjetrang, telefon 010-224 84 64
E-post: Ylva.Gjetrang@lansstyrelsen.se

Anmäl dig via nedanstående anmälningsformulär.

Seminariet är avgiftsfritt och sista anmälningsdag är den 1 november.

Välkommen!

 Ett samarbete mellan