Konferens: Maskulinitet och politik

Politiken har en lång historia av mansdominans – men är politik i sig maskulint? Mäns politiska makt har utmanats av såväl rösträttskvinnor som hashtag-feminister. Att förändra maskulinitetsnormer är idag en framträdande fråga i jämställdhetspolitiken. Konferensen riktar sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare eller bara är intresserad av området.

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete. Konferensserien har ett brett köns- och genusperspektiv, men har en särskild betoning på pojkar, män och maskuliniteter. Konferenserna har getts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Seminariet hålls den 11 oktober på City Konferenscenter i Örebro city. Dagen inleds klockan 08.45 och avslutas runt 16.30. Deltagande inklusive fika och lunch är gratis.

Anmälan krävs, och sista dag för anmälan är 5 oktober. Max antal deltagare är 160 personer, så vänta inte för länge med anmälan!
Vid sent avhopp (efter 9 oktober) debiteras en avgift på 500 kronor. 

Konferensen kommer gästas av flera olika föreläsare:

 • Jeff Hearn, professor i genusvetenskap, Örebro universitet
 • Magnus Jacobsson & Klas Hyllander, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, Karlstads universitet
 • Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, Lunds universitet
 • Sofia Strid, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
 • Jonas Eriksson, Riksdagsledamot och gruppledare i riksdagen för Miljöpartiet, Kent Persson, Ordförande för ECPAT tidigare bl. a. Kommunalråd och Landstingsråd, samt partisekreterare för Nya Moderaterna åren 2012 - 2015 samt Lars Bäck Borgmästare i Farsta och tidigare Politisk sakkunnig hos Margareta Winberg , kommer att samtala om maskulinitet och politik utifrån deras erfarenheter och dagens föreläsningar.

Föreläsarna kommer reflektera över flera frågeställningar, exempelvis;

 • Kan politik förändra män och maskuliniteter?
 • Politiken blir annorlunda när män och maskuliniteter förändras?
 • Hur mäns relation till jämställdhet och feminism ser ut?
 • Populism särskilt tilltalar män?
 • Vad andelen män inom politiken har att göra med könat våld?
 • Hurdana män är som politiker och hur politiker är som män?

 

​​