Regional samverkanskurs 2017

Välkommen till årets regionala samverkanskurs (RSK). Kursen har som mål att öka förmågan till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora olyckor och extraordinära händelser.

Kursen kommer bland annat att handla om krishanteringssystemet, gemensamma grunder för samverkan och ledning, olika aktörers ansvar och roller samt lagstiftning inom krisberedskapsområdet.

Dagarna kommer att innehålla grupparbeten utifrån relevanta scenarion samt erfarenhetshantering utifrån tidigare inträffade händelser, en hel del diskussioner m.m. ​

Målgrupp

Räddningstjänst, kommunens krisorganisation, polisen, sjukvården,
SOS Alarm, Försvarsmakten, Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, företag med verksamhet inom farliga ämnen och andra myndigheter och organisationer inom krisberedskap.

Du bör som deltagare ha en samordnande eller operativ roll inom din egen organisation. Exempelvis räddningsledare, polisinsatschef, medicinskt ansvarig, sjukvårdsledare, beslutsfattare i kommunen, beredskapssamordnare, miljö- och hälsa med flera.

Resultatet av kursen är i mycket hög grad beroende av den samlade kunskapen bland kursdeltagarna, och du bör därför ha god kunskap om den egna organisationen. För att nå önskad effekt vid de spel och övningar som genomförs under kursen, är det mycket viktigt att kommunal räddningstjänst, polis och sjukvård finns representerade med minst fyra deltagare vardera. För ett bra resultat är det även viktigt att kursen har en bred sammansättning av deltagare.

Program (preliminärt)

Torsdag 9 och fredag 10 november - Internat

Plats: Hotell Norra Vättern i Askersund
Tid: 09.00-16.00

Måndag 13 november - Dagkonferens

Plats: Dagkonferens -USÖ Region Örebro län
Tid: 08.00 – 16.00 

Tisdag 14 november - Dagkonferens

Plats: Polisregion Bergslagen, Rättscentrum Örebro
Tid: 08:00-16.00

Anmälan

Anmäl ditt deltagande till kursens samtliga fyra dagar på Länsstyrelsens webbplats senast fredagen den 20 oktober 2017. Övernattning med helpension på Hotell Norra Vättern i Askersund. För logi tillkommer en kostnad på 1200 kr. Kursen är i övrigt kostnadsfri. Av praktiska skäl är maxantalet deltagare 25 personer.

 

 Dokument