Dricksvatten – temat på Mälarkonferensen 2017

Över två miljoner människor är beroende av Mälarens vatten och tillrinnande vattensystem för vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Vilka utmaningar står vi inför nu och i framtiden? Hur kan vi på bästa sättet skydda vårt dricksvatten? Det och mycket annat avhandlas när vi samlas i Örebro på Mälarkonferensen den 7 mars 2017.
Mälarkonferensen 2017 - tema drickvatten

​En konferens för alla som arbetar med dricksvatten

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med dricksvattenfrågor: kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt vattenvårdsförbund. Även beslutsfattare och organisationer som arbetar för en bra vattenkvalitet är varmt välkomna.

Mälarens vattensystem är viktigt för många.

Mälarens vattenpris delas ut - nominera din kandidat

Mälarens vattenpris delas ut till en fysisk och genomförd åtgärd med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Mälarens avrinningsområde samt på Gotland.

Nominera din kandidat via vårt formulär.  Vi behöver din nominering senast den 20 februari 2017. Glöm inte att motivera varför du tycker att din kandidat är en värdig vinnare.

Pr​ogram ​

9.00–9.45       Fika och registrering

9.45–10.00     Välkommen

Maria Larsson, landshövding i Örebro län

10.00–10.20   Vatten är liv, hälsa och rekreation – inte teknik

Björn Sundin, kommunalråd, Örebro kommun

10.20–10.40   Dricksvatten som livsmedel och samhällsfunktion

Per-Erik Nyström, Nationell dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket

10.40–11.00   Klimatförändringar som påverkar dricksvattenförsörjningen

Anna Eklund, hydrolog, SMHI

11.00–11.20   Varför vattenskyddsområde?

Susanna Hogdin, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

11.20–12.00   Panelsamtal

Förmiddagens föreläsare

12.00–13.00   Lunch

13.00–13.20   Vattenbrist på Gotland – kan erfarenheter från 2016 bidra till bättre beredskap för torka i framtiden?

Frida Eklund, grundvattenhandläggare, Länsstyrelsen i Gotlands län

13.20–13.40   Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Göran Åström, Miljödirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län

13.40–14.00   ​Vätternvatten – regionens framtida vattenförsörjning

Peder Eriksson, enhetschef, Länsstyrelsen i Örebro län och
Lars Ferbe, enhetschef Vattenverket i Örebro, Örebro kommun

14.00–14.20   LIFE IP Rich Waters – Ett flaggskeppsprojekt för Sveriges vattenarbete

Åsa Erlandsson och David Liderfelt, projektledare, Vattenmyndigheterna Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västmanlands län

14.20–14.40   SafeDrink – ett forskningsprojekt om dricksvatten och kemiska hälsorisker från källa till kran

Rikard Tröger, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet

14.40–15.00   Frågestund

Eftermiddagens föreläsare

15.00–15.30   Fika

15.30–15.50   Mälarens vattenpris

Maria Larsson, landshövding Örebro län

15.50–16.00   Budkavlen till Gotland

Maria Larsson, landshövding Örebro län

Moderator på konferensen är Cecilia Nebel

Vi står bakom konferensen

Mälarkonferensen är ett viktigt årligt möte som arrangeras av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Från och med 2017 deltar även Gotlands länsstyrelse som arrangör.

Tid, plats och anmälan

Konferensen äger rum tisdagen den 7 mars, klockan 09.00–16.00 på Elite Stora hotellet i Örebro. Hotellrum finns förbokade, uppge bokningskod Mälarkonferensen för att få ett rabatterat pris.

Anmäl dig senast måndag den 20 februari 2017, via vårt webbformulär.

Konferensavgiften är 950 kronor (exkl. moms) och då ingår fika förmiddag och eftermiddag samt lunch. 

Inbjudan och program (Pdf) öppnas i nytt fönster

Använd gärna #Mälarkonferensen i sociala medier