Mälarkonferensen 2017 - tema dricksvatten

Över två miljoner människor är beroende av Mälaren och tillrinnande vattensystem för vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Vad har vi som jobbar med dricksvattenfrågor för utmaningar nu och i framtidens förändrade klimat? Hur kan vi på bästa sättet skydda vårt dricksvatten? Det och mycket annat avhandlas när vi samlas i Örebro på Mälarkonferensen den 7 mars 2017.
Mälarkonferensen 2017 - tema drickvatten

Mälarkonferensen är ett viktigt årligt möte som arrangeras av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Från och med 2017 deltar även Gotlands länsstyrelse som arrangör.  

En konferens för alla som arbetar med vattenfrågor inom Mälarregionen och på Gotland

Mälarkonferensen vänder sig till kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, vattenvårdsförbund inom Mälarregionen och på Gotland. Även beslutsfattare och organisationer som arbetar för en bra vattenkvalitet i Mälarregionen och på Gotland är varmt välkomna. 

Mälarens vattenpris delas ut – nominera din kandidat

Mälarens vattenpris delas ut till en fysisk och genomförd åtgärd med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Mälarens avrinningsområde samt på Gotland. Nominera din kandidat senast den 31 januari 2017.

Preliminärt program

Dricksvatten som livsmedel och samhällsfunktion

Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

Dricksvatten och klimatförändringar

Anna Eklund, SMHI

Hur skyddar vi vårt dricksvatten?

Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten

Hälsofarliga kemikalier i dricksvatten
– forskningsprojektet SafeDrink

Karin Wiberg, Sveriges lantbruksuniversitet

Projekt Vätternvatten

Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län

Regionala vattenförsörjningsplaner

Göran Åström, Länsstyrelsen i Stockholms län

Vattenbrist på Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

LIFE IP Rich Waters

Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt

Prisutdelning av Mälarens vattenpris

Tid, plats och anmälan

Konferensen äger rum tisdagen den 7 mars, klockan 09.00–16.00 på Elite Stora hotellet i Örebro.

Anmäl dig senast fredag den 10 februari 2017, via vårt webbformulär.

Konferensavgiften är 950 kronor (exkl. moms) och då ingår fika förmiddag och eftermiddag samt lunch. 

Inbjudan och program (Pdf) öppnas i nytt fönster