Arbeta med Machofabriken

I Länsstyrelsen uppdrag med att samordna och stödja kommunal verksamhetsutveckling, samt bidra med kunskap och metoder för att förebygga och bekämpa pojkar och mäns våld mot flickor och kvinnor, erbjuder vi nu ett kostnadsfritt seminarium om att arbeta med metodmaterialet Machofabriken. 

​Machofabriken är ett metodmaterial för dig som arbetar med unga, killar såväl som tjejer,  mellan 13-25 år. Det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet i det förebyggande arbetet mot våld, i ett bredare perspektiv. Fokus i Machofabriken är hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras. Du kan använda det oavsett om du vill arbeta i specifika killgrupper eller tjejgrupper, eller om du vill arbeta i könsmixade grupper.

Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar om kön och genusordning påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att du som arbetar tillsamman med unga genom Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Seminariet vänder sig till dig som...
...arbetar med ungdomar. T ex inom skolan, inom fritidsverksamhet eller andra organiseringar där du möter ungdomar. Ungdomar som vill samlas och tillsammans med vuxna resonera om könsnormer, trakasserier eller annat våld.

Program för dagen
I denna heldagsutbildning, klockan 10:00 - 16:00, varvas teorier med praktik om hur en kan arbeta med utbildningsmaterialet Machofabriken. Deltagarna får själva prova på olika övningar och samtala om dessa effekter

Viktig information
Av pedagogiska orsaker kan vi inte kan erbjuda mer än 20 deltagare plats på detta seminarium, vilket betyder att vi kommer att fördela platserna över länet.

Visar det sig att bli ett stort antal som inte få plats denna gång, kommer vi att skapa nya seminarium framöver.

Seminariet den  29 november är nu fullbokat.
Är du intresserad av att vi skapar ett nytt seminarium är du välkommen att sända ett mejl till
tomas.wetterberg@lansstyrelsen.se