Övrig naturvård och projekt

Här kan du läsa om särskilda satsningar eller projekt inom naturvårdsarbetet på Länsstyrelsen i Örebro.

Gynna Hjälmarens lövskogsmiljöer

Runt Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt kulturlandskap, rika miljöer för biologisk mångfald och lövskogar som kan producera trädslag och sortiment som efterfrågas av marknaden. Runt sjön pågår ett samarbete över såväl läns- som kommungränser för att tillsammans inspirera till ett hållbart brukande med fokus på lövskogsmiljöerna.