Vad är nationalparker?

Nationalpark är den starkaste formen av skydd vi har i Sverige. I Örebro län finns två nationalparker: Tiveden och Garphyttan.

Nationalparker bildas på statlig mark genom beslut av riksdagen. Syftet med att bilda nationalparker är att bevara representativa delar av vår natur åt kommande generationer. De ska också kunna ge starka naturupplevelser och ge människorna möjlighet att komma ut i naturen.

Naturvårdsverket beslutar om nationalparker

Naturvårdsverket beslutar om hur Sveriges nationalparker ska skötas och föreslår också nya parker. Föreskrifterna skiljer sig åt mellan de olika nationalparkerna.

Läs mer om ved en nationalpark är på Naturvårdsverkets hemsida.

Tivedens nationalpark. Foto: Göran Janzon.

Tivedens nationalpark

Det starkt kuperade och vilda skogslandskapet, de vackra skogssjöarna, jätteblocken vid Stenkälla, utsikten från Trollkyrkobergen samt badstranden vid Vitsand gör Tivedens nationalpark till en av landets mest sevärda.

Läs mer om Tivedens nationalpark på www.sverigesnationalparker.se.

Garphyttans nationalpark. Foto: Elisabeth Karlsson.

Garphyttans nationalpark

I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen. Här finns frodiga blomsterängar omgivna av en tät naturskog.

Läs mer om Garphyttans nationalpark på www.sverigesnationalparker.se.

 

Läs mer om Garphyttans nationalpark på sverigesnationalparker.se.

 

Läs mer om Tivedens nationalpark på sverigesnationalparker.se.