Munkhyttan

Munkhyttan är ett kommunalt naturreservat som har bildats särskilt för att värna om fjärilarna.

Här längs Munkhyttebäcken trivs två sällsyntheter, asknätfjärilen och väddnätfjärilen. Dessa båda kräver mycket speciella förutsättningar för att överleva och därför har de blivit mycket ovanliga. Asknätfjärilen lägger bara sina ägg på ask och olvon och de lever som larver i 2-3 år innan de förpuppas och blir fjärilar. Som fjäril lever den bara ett par veckor, någon gång från slutet av maj till början av juli beroende på vädret. Väddnätfjärilen lägger bara sina ägg på ängsvädd med rätt solexponering och hög luftfuktighet.

Mer information om naturreservatet finns här.

 

Kom ihåg att det här är känsliga marker för utrotningshotade fjärilar!

  • Gör inte åverkan på markytan eller i bäcken.
  • Skada inte vegetationen eller döda träddelar.
  • Du får inte framföra motorfordon, cykla eller rida annat än på bilvägar.
  • Gör bara upp eld på anvisad plats.
  • Asknätfjärilen och väddnätfjärilen är fridlysta

 Fakta

Bildat år: 2000

Areal: 41 hektar

Markägare: Lindesbergs bostäder AB

Förvaltare: Lindesbergs kommun

Reservatsbildare: Lindesbergs kommun