Garphyttans nationalpark

Bilder från Garphyttans nationalpark i Lekebergs kommun

Blomsterprakten i Garphyttans nationalpark är beroende av att människa och djur sköter de öppna markerna.
Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen

Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen
Foto: Kjell Store, Länsstyrelsen
Foto: Kjell Store, Länsstyrelsen
Skogen som omger ängsmarkerna får utvecklas fritt. Döda och döende träd blir till viktiga livsmiljöer för många växter, svampar och djur.
Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen


Blåsippa.
Foto: Thomas Eriksson, Länsstyrelsen


Kabbeleka.
Foto: Thomas Eriksoon, Länsstyrelsen
Delar av nationalparken är anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bilden visar en av två rastplatser som är anpassade för såväl rullstolar som barnvagnar. Foto: Daniel Gustafson, Länsstyrelsen