Bullerdalen

Bullerdalen är ett kommunalt naturreservat.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2000

Areal: 31 hektar

Markägare: Karskoga kommun

Förvaltare: Karlskoga kommun

Reservatsbildare: Karlskoga kommun