Bofallsmossen


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 70 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1787 kB)