Verkanäset

Bilder från Verkanäset
Utsikt mot hargemarken
Utsikt mot hargemarken.
Foto: Michael Andersson, Länsstyrelsen

Stenhällar med vindpinad tallskog
På hällarna i Verkanäset finns gott om vindpinade
och knotiga tallar.
Foto: Michael Andersson, Länsstyrelsen