Väderkvarnsbacken

Väderkvarnsbacken är ett kommunalt reservat

Ändamålet med reservatet är bland annat att bevara Väderkvarnsbackens karaktär av öppen och landskapsdominerande rullstensås. Lövskogen, dess flora och landformerna i åsens branta östsluttning och i Kraftkärrsbäckens ravin ska också bevaras i reservatet. Väderkvarnsbacken är ett kommunalt reservat och Askersunds kommun vill bevara och förbättra Väderkvarnsbacken för att möjliggöra tätortsnära friluftsliv.

Sten- och grusmaterialet i rullstensåsen i Väderkvarnsbackens naturreservat består till en del av skiffer och kalksten, som isälvarna fört med sig från Närkesslätten. Detta åsmaterial gör jordmånen näringsrik, vilket inslaget av näringskrävande lundartad lövskog i östsluttningarna visar. Det speciella sten- och grusmaterialet i åsen har gjort den ointressant för grusindustrin, varför Väderkvarnsbacken är nästan opåverkad av täkter.

För mer information, kontakta Askersunds kommun

www.askersund.se

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2005

Areal: 12,5 hektar, varav ca 4 hektar brukas som åker

Markägare: Askersunds kommun

Förvaltare: Askersunds kommun

Reservatsbildare: Askersunds kommun

 Beslut och skötselplan (pdf 864 kB)