Tjälvesta - Snavlunda


 Fakta

Bildat år: Tjälvesta 1956, Snavlunda 1965

Storlek: Tjälvesta 68 hektar, Snavlunda 83 hektar

Markägare: Svenska kyrkan och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight