Stadsparken

Stadsparken är ett kommunalt reservat.

Syftet med reservatet är att bevara och förbättra områdets förutsättningar för tätortsnära friluftsliv samt bevara och utveckla Stadsparkens karaktär av naturlig skog med stort inslag av gamla träd och hög biologisk mångfald.

För mer information, kontakta Askersunds kommun

www.askersund.se

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Content Editor

Bildat år: 2005

Areal: 10,4  hektar

Markägare: Askersunds kommun

Förvaltare: Askersunds kommun

Reservatsbildare: Askersunds kommun

Beslut Stadsparken (pdf, öppnas i nytt fönster)