Prinskullen

Uppe från åsen, Prinskullen har du en fin utsikt över Stjärnsunds slott och Hammars kyrka. Här satt enligt traditionen prins Gustav, diktarprinsen, och fick inspiration till sina dikter och sin musik. Kullen har fått sitt namn från detta.

Naturreservatet Prinskullen bildades i slutet av 1970-talet för att bevara en del av Askersundsåsen från att bli exploaterad som grustäkt.

I reservatets södra del ligger en cirka 15 meter hög åsrygg. Norr om denna utbreder sig flackare sandavlagringar. I en så kallad åsgrav eller dödisgrop har en tjärn, Rudatjärnen, bildats. Gropen bildades när ett isblock från inlandsisen begravdes i åsgruset och sedan smälte.

Grov barrskog och betad hagmark

På Prinskullen växer grov blandad barrskog och på de mer låglänta delarna lövskog med björk, ask, al och ek. Norra delen är en betesmark med ek och hassel. På våren är marken här helt täckt av vitsippor. Blåsippor finns under hasselsnåren.

Picknickbord finns högst upp på kullen, med utsikt mot Stjärnsund, samt längst ut på udden i betesmarken. Från Askersund löper en vacker cykelväg ett långt stycke av vägen.

Vägbeskrivning

Skyltat från riksväg 50 söder om Askersund, ca 7 km söder om infarten till Stjärnsunds slott. Sväng av mot öster strax söder om bron över Lilla Hammarsundet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • Plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
  • Medvetet störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo
  • Medföra ej kopplad hund
  • Avsiktligt störa betesdjuren
  • Göra upp eld, tälta eller ställa upp husvagn
  • Framföra cykel eller motordrivet fordon eller parkera på annat än särskilt anvisad plats
  • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • På ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta

 

 Fakta

Bildat år: 1979

Areal: 40 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut (pdf 709 kB)

 Skötselplan (pdf 416 kB)