Mårsätter

När man närmar sig Mårsätter får man uppleva en av de märkligaste landskapsförändringarna i Närke: Från att ha varit i ett öppet jordbrukslandskap hamnar man efter bara ett par hundra meter rakt in i ett vildmarksområde med gammelskog och trolska tjärnar. Mårsätter är ett vilt och bergigt gammelskogsområde i Tylöskogen, det skogsområde som binder samman Tiveden i väster och Kolmården i öster.

Från den lilla parkeringen går en väl skyltad, sju kilometer lång vandringsled runt i reservatet. Där finns också en kortare slinga på fyra kilometer. Bitvis är slingorna krävande för personer med nedsatt rörlighet. Stigen går skarpt upp mot de högsta punkterna Tosjöklint eller Mårsättersberget, varifrån man har fin utsikt över odlingslandskapet och Vättern i fjärran. Vandringen går på mossiga stigar genom tallskog och över lavrika hällmarker och smala sprickdalar. Spår efter skogsbränder kan ses på några platser längs stigen.

I reservatet ligger de två näckrosprydda tjärnarna Tosjön och Svartgölen som svarta speglar i den gröna skogen. Det finns stora chanser att få se tjäder eller höra tofsmesens puttrande läte uppe i talltopparna. Bland växtlivet kan nämnas ovanliga arter som skogsklocka och orkidén grönvit nattviol. Flera hotade lavar och mossor har också påträffats i området. Några av dem är: liten blekspik, grön sköldmossa, kandelabersvamp, gränsticka, korstecknad svampbagge.

Vägbeskrivning

Ta av mot Zinkgruvan från riksväg 50 söder om Sänna. En skylt visar vägen till reservatet efter ett par kilometer. Inga vindskydd eller grillplatser finns.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra åverkan på markytan
  • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten; bär och matsvamp får dock plockas
  • göra upp eld
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar eller liknande

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Fakta

Bildat år: 2003

Areal: 134 hektar

Markägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 2515 kB)