Kattegullsberget

Naturreservatet Kattegullsberget ligger på en lätt kuperad halvö i sjön Östersjön. Här finns en örtrik, äldre och fuktig barrskog. Skogen är en av de rikaste svampmarkerna i länet.

Mängder av svampar

Den gamla skogen i Kattegullsbergets naturreservat är fuktig och rik på död ved och gamla grova träd. Här finns också en stor blandning av trädslag och rikligt med lövträd. Detta gör att många olika svampar, växter och djur trivs. Bland de över 365 arter av svampar som har hittats här finns bland annat vågticka, trollskägg och luddticka. Eftersom marken är kalkrik finns också kalkgynnade marksvampar som svavelriska, guldkremla, krusbärskremla och kamjordstjärna.  

Kalkgynnade växter

Också bland växterna finns kalkgynnade arter, såsom trolldruva, myskmadra, tandrot och underviol. Här finns också gott om blåsippor på våren. I kärr och sjökanter kan du hitta den säregna växten missne. Den har kolvliknande blommor med ett vitt så kallat hölsterblad. På sensommaren får den röda och giftiga bär som sitter många tillsammans på blomkolven.  

Fågelsång om försommaren

I de rika skogarna finns det också gott om fåglar. I försommarens fågelkör kan du bland annat höra grönsångaren, som låter som ett mynt som släpps på ett bord. Den lilla och bruna gärdsmygen har en stark och varierad sång och är lätt att känna igen när den hoppar runt i rishögar med stjärten pekandes rakt upp.  

Gammelskog

I naturreservatet får den gamla skogen åldras ifred, vilket gör att många arter av växter, svampar och djur trivs. I partier med ungskog kommer lövträden att gynnas för att skapa en lövrik blandskog.

Vägbeskrivning

Från riksväg 50 mellan Askersund och Åsbro, sväng av mot Skyllberg. Fortsätt mot Kårberg. Ett par hundra meter efter Kårberg svänger du vänster på den första avtagsvägen söderut och följer den ca 800 meter till reservatsgränsen där det finns en parkering. Du kan också komma till reservatet från Snavlunda i väster. Kör mot Skyllberg vid Snavlunda kyrka. Du svänger sedan höger mot reservatet efter ca 3 km.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra upp eld
  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • samla in mossor, lavar och svampar som växer på träd och ved utan Länsstyrelsens tillstånd

 Script Editor

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2005

Areal: 19 ha

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan (pdf 1966 kB)


Tibast (Daphne mezereum) är en liten, oftast knappt meterhög buske. Den blommar tidigt på bar kvist, ibland redan i mars medan snön ännu ligger kvar. Hela växten är mycket giftig. Foto Leif Olofsson, Länsstyrelsen.