Hargemarken

Naturreservatet Hargemarken ligger längs en klippig kuststräcka vid Vätterns nordöstra strand. Här finns hällmarkstallskogar med naturskogskaraktär och frodiga lövskogar. Området är ett unikt, stort och nästan helt oexploaterat vildmarksområde.

Hargemarken har en dramatisk topografi. Vätterns yta ligger på 89 m.ö.h. och de högsta bergen inom området når 175 m.ö.h. Under Yoldiahavets tid var stranden starkt exponerad. Det finns flera spår kvar från denna tid, särskilt längs den södra stranden. I en vik finns strandvallar som bildades när havets vågor slog mot stranden. Strandgrottan Fläskberget bildades också av vågornas erosion.

Gott om skalbaggar

I den strandnära skogen finns riktigt gamla tallar och en stor mängd död ved. Här trivs flera sällsynta skalbaggar som har svårt att överleva i våra produktionsskogar. Bland annat finns orangevingad kamklobagge, bronshjon och Thomsons trägnagare. Även i lövskogen och på gamla solexponerade aspar trivs många skalbaggar, som t.ex. björkblåoxe, asppraktbagge och stor stekelbock. På gamla sälgar kan man hitta spår efter den stora och metallglänsande myskbocken.

Lavar och mossor som gillar fukt

Den höga luftfuktigheten nära Vättern och den luckiga gamla skogen gör också att många mossor och lavar gynnas. Här kan du bland annat hitta skogsbäckmossa och ladlav. På träden finns gott om skägg- och tagellavar.

Unikt vildmarksområde

Hargemarken är ett stort och nästan helt oexploaterat vildmarksområde invid Vättern. Den omväxlande naturen lockar till äventyr. Stränderna i området är oftast klippiga, men det finns också några sandiga vikar. På många platser går det bra att bada. Reservatet bildades 2010. Det finns ingen parkeringsplats eller tillfartsväg i direkt anslutning till reservatet. Enklast når man reservatet till fots från Harge.

Förutom övrig gällande lagstiftning är det inom reservatet förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Hargemarken ligger vid Vättern på Hargevikens östra strand, ca 14 km sydost om Askersund och 2,3 km norr om Stora Forsa. Enklast är att parkera i Harge och därifrån promenera på befintlig väg och stig ner till reservatet.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2010

Areal: 101 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1291 kB)

 Content Editor

 Naturturism