Ljudguider

Vi har ljudguider i några av våra naturreservat och nationalparker som du här kan lyssna på eller ladda ner. Ute i reservaten kan ljudguiderna nås via vevspelare eller telefon. En ljudguide är en tjänst som berättar om en viss plats eller en händelse.

​Herrfallsäng

Naturreservatet Herrfallsäng är en klassisk växtlokal med nära 300 kända arter kärlväxter. Många av dem har gynnats av den kalkrika berggrunden och är beroende av årligt återkommande bete och slåtter. Vid raststugan Lundbomstorpet finns en vevspelare med olika ljudspår att lyssna på, men du kan även lyssna på dem här via vår webb eller ladda ner filerna som MP3-filer.

Ljudguide om naturreservatet Herrfallsäng

Information om naturreservatet Herrfallsäng

Knuthöjdsmossen

I det centrala Hällefors, ett stenkast från stålverket, ligger Knuthöjdsmossen med sitt rika fågelliv. Lyssna till en ljudguide om området via applikation On Spot Story i din smart​phone, ladda ner guiden som MP3-fil eller ring 0591-719009.

Ljudguide om Knuthöjdsmossens naturreservat via On Spot Storys webbplats

Information om naturreservatet Knuthöjdsmossen.

Skärmarbodabergen

I Skärmarbodarbergen finns mängder med grottor, uråldriga tallar och bergbranter. Lyssna till vår ljudguide via din telefon (telefon 010-224 81 50), MP3-spelare eller direkt i din webbläsare.

Ljudguide om Skärmarbodabergens naturreservat

Information om naturreservatet Skärmarbodabergen

Tivedens nationalpark

Tivedens nationalpark ligger i länets sydvästra del och sträcker sig även in över Västra Götalands län. Terrängen är dramatisk med sina många block och sprickdalar och en vild gammelskog. Lyssna till våra ljudguider om nationalparken via MP3-spelare eller direkt i din webbläsare. Från maj 2017 finns ljudguiderna även på plats i nationalparkens entréer i vevspelare.

Ljudguider om Tivedens nationalpark

Information om Tivedens nationalpark

Tysslingen

Sjön Tysslingen, drygt två mil väster om Örebro, är känd för sina svanar om våren men lockar många andra fåglar. Den näringsrika sjön har genomgått flera restaureringar för att återfå sina öppna strandängar. Lyssna till vår ljudguide via din telefon (telefon 010-2248767), MP3-spelare eller direkt i din webbläsare

Ljudguide om sjön Tysslingen

Information om naturreservatet Tysslingen

Venakärret

Intill den gamla bergsmansbyn Älvhyttan, knappt 2 mil sydväst om Nora, ligger Venakärret – ett av Mellansveriges största rikkärr. Den kalkhaltiga berggrunden har en stor del i områdets rikedom av arter. Många sällsynta växter, svampar och mossor gynnas eller är beroende av kalken. Här finns också ovanliga insekter och andra djur. Lyssna på vår ljudguide via din telefon (telefon 010-2248748), MP3-spelare eller direkt i din webbläsare.

Ljudguide om Venakärret

Information om naturreservatet Venakärret