Naturreservat och nationalparker

Det finns flera sätt att skydda natur. Naturreservat är det vanligaste sättet, medan nationalpark är den starkaste formen av skydd. Här kan du hitta information om alla naturreservat och nationalparker i Örebro län.

I Örebro län finns i dag drygt 230 naturreservat och två national-parker som representerar länets skiftande natur, från djupa naturskogar och vida myrar till sötvattensskärgård och kalkrika ängar. Ungefär 200 av reservaten förvaltas av länsstyrelsen och resten förvaltas av länets kommuner.

Sevärda naturmiljöer

Använd vår guide till alla naturreservat och nationalparker i Örebro län för att lära dig mer om vår fantastiska natur! Här finns kartor, beskrivningar, bilder och i de flesta fall faktablad lämpliga att skriva ut.

Information om alla naturreservat och nationalparker i Örebro län.

Utflyktsguide

I utflyktsguiden får du hjälp med att hitta de naturreservat eller nationalparker som passar just dig. Vi tipsar till exempel om några av de områden som är utmärkta att besöka under sommaren, om man gillar att titta på fåglar eller om man vill använda rullstol eller har med sig barnvagnen.

Hitta rätt bland länets naturreservat i vår utflyktsguide.

Ljudguider

För några av våra naturreservat har vi tagit fram ljudguider som du kan ringa till och lyssna på när du besöker reservatet. Du kan också ladda ner ljudfilerna via vår hemsida och ta med i din telefon eller lyssna på dem direkt.

Här hittar du ljudguider för några av våra naturreservat.

Jakt i naturreservat och nationalparker

Jakt får inte bedrivas i Tivedens och Garphyttans nationalparker. Det är däremot tillåtet att jaga i alla länets statliga naturreservat, utom Grönbo naturreservat.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för jakt i skyddade områden.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Örebro län
Naturskydd
701 86 Örebro

Telefon: 010-224 80 00
E-post: orebro@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare

 Vill du skydda din skog?

Du som skogsägare kan välja ut och föreslå områden i din skog med höga naturvärden som du vill skydda och få ersättning för.

Mer information om hur du anmäler intresse för skydd av din skog