Varg

Resultaten från inventeringssäsongen 2017-2018 visar att Örebro län berördes av 11 vargrevir, varav åtta delades med andra län. 
Varg. Foto: Per Wedholm/Länsstyrelsen

Varg i Örebro län: Inventeringsresultat från vintern 2017-2018

Inventeringen av varg under vintern 2017-2018 visar att det då fanns 11 revir inom eller delvis inom länet. Åtta av av reviren delades med Värmlands, Dalarnas eller Västmanlands län. Efter vinterns licensjakt återstår 10 revir som berör Örebro län, eftersom Holmsjöreviret ej längre finns kvar, se information om reviren längre ner.

eller att man fått bild på årsvalpar.  

Här kan du se en karta över revirens uppskattade utbredning under vintern 2017-2018.

En familjegrupp är minst tre vargar som spårats tillsammans. För att familjegruppen ska räknas som föryngring krävs att det bedöms ha fötts årsvalpar i reviret under våren 2017. Den bedömningen görs efter spårning av minst fyra individer under en längre sträcka/vid flera tillfällen

Norrsjön: Familjegrupp med föryngring. Delas med Dalarna.

Holmsjön: Hanen som konstaterats i reviret 2016-2017 hade inför inventeringen 2017-2018 vandrat till Flaten/Billsjön-reviret i Dalarna där han bildat par med sin syster från det tidigare Kindla-reviret. Bägge vargarna fälldes i Flaten/Billsjön under licensjakten 2018. Inget nytt par har dokumenterats efter jakten och reviret bedöms ej finnas kvar.

Rombohöjden: Familjegrupp med föryngring.

Rockesholm: Familjegrupp med föryngring. Delas med Värmland.

Grytingen: Revirmarkerande par. Delas med Värmland.

Aspafallet: Familjegrupp med föryngring. Delas med Västmanland. I reviret finns den ursprungliga tiken kvar, tillsammans med en ny hane som vandrat in från Norge.

Vidaln: Revirmarkerande par. Delas med Västmanland. Hanen från det tidigare Aspafalls-reviret har här bildat par tillsammans med en ny tik.

Villingsberg: Familjegrupp med föryngring.

Vismen: Familjegrupp. Delas med Värmland. I reviret går den ursprungliga hanen kvar, tillsammans med två avkommor sedan tidigare år: en tik och en hane.

Letälven: Revirmarkerande par. Delas med Värmland. Hanen i reviret är avkomma till en invandrad varg. Tiken är född i Aspafallet. 

Tiveden: Famljegrupp med föryngring. I reviret finns tiken kvar från det ursprungliga par som flyttades från Norrbotten år 2013. Hon har nu bildat par tillsammans med en hane som vandrat in från Norge.

Föryngring, miniminivåer, och gynnsam bevarandestatus

Inom förvaltningen är det begreppet föryngring som används för att fastställa populationsstorleken. Det är även den siffran som används för att jämföra inventeringsresultat med den miniminivå som satts för att säkerställa att arten ska behålla gynnsam bevarandestatus. Miniminivån för Örebro län är 5 föryngringar.

Slutsiffran för antalet föryngringar räknas i relation till om reviren delas med andra län: ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0,5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0,33 föryngringar. Det gör att antal föryngringar i Örebro län för inventeringssäsongen 2017-2018 blir 4.5

Licensjakten i Kindla-reviret 2018

Under hösten 2017 beslutades om licensjakt efter två vargar i Kindla-reviret, baserat på inventeringsresultaten 2016-2017 som visade att det gick två vargar i reviret: en far och hans dotter. Hanen i reviret återfanns ej under vinterns inventering eller under jakten. Tiken fälldes i Flaten/Billsjön-reviret i Dalarna under licensjakten. Hon hade då bildat par med en hane från det tidigare Holmsjö-reviret, som visade sig vara hennes bror. Inget nytt par har dokumenterats efter jakten.

Ensamma revirmarkerande vargar

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar. Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet. De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen.  

I det tidigare Gåsborn-reviret har en ensam revirmarkerande hane spårats och analyserats med DNA under början av inventeringssäsongen. Han har ej återfunnits senare under säsongen.

 

Vargförekomst i Skandinavien 2016-2017

Här anges de nationella resultaten från inventeringen 2016-2017. Resultaten från 2017-2018 sammanställs nu och publiceras i juni.

Den skandinaviska (svenska och norska) vargpopulationen uppskattades under vintern 2016-2017 till totalt cirka 430 individer. Cirka 355 av dessa återfanns i helsvenska revir och i revir som delas mellan Norge och Sverige. 

Tre finsk-ryska vargar dokumenterades under inventeringssäsongen. Två av dessa är hanvargar, en i Tunturi, Dalarnas län och en i Prästskogen, Värmlands län.  Dessa två hanvargar är döda men har gett upphov till valpar under årets vintersäsong. Den finsk-ryska honan i Tiveden, Örebro län finns kvar. Avkommor till finskryska immigranter räknas också som genetiskt viktiga vargar i populationen.

Mer om inventeringsresultatet för varg 2016-2017 finns att läsa i en  rapport från Naturvårdsverket.

Familjegrupper 2016-2017

Totalt dokumenterades 46 familjegrupper i Skandinavien, varav 34 i helsvenska revir, 5 i norska revir och 7 i gränsöverskridande revir. 

Revirmarkerande par 2016-2017

Förutom familjegrupperna hittades revirmarkerande par i ytterligare 28 revir. 19 av dessa fanns i svenska revir, 6 i norska revir och 3 i gränsöverskridande revir.

Föryngringar (familjegrupper med årsvalpar)

I 43 revir konstaterades familjegrupperna ha valpar födda under våren 2016. 32 av dessa revir ligger i Sverige, 7 i gränsöverskridande revir och 4 i Norge.

Rovdjurstelefon

Vid rovdjursangrepp på tamdjur, ring 010-224 86 40

 

Dokument

 Om du möter en varg (pdf) 1357kb 
Här kan du läsa om hur du ska bete dig när du träffar på en varg.