Licensjakt efter varg 2018

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om licensjakt på två vargar i Kindla-reviret i norra delen av länet.

Jakttid och jaktområde

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 28 september 2017 om licensjakt efter varg i Kindla vargrevir. 

Jakttid

Jakt får bedrivas från och med den 2 januari 2018 till och med den 15 februari 2018 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten.

Tilldelning och jaktområde i beslut om licensjakt

  • Antal jaktområden: 1 
  • Antal revir inom jaktområdet: 1 (Kindla)
  • Antal djur: 2  

Jakt får endast ske inom angivet jaktområde och i enlighet med villkoren i beslutet.

Beslut om licensjakt efter varg i Örebro län 2018

Karta över Kindla jaktområde

OBS! I beslutet står det fel, alla som vill jaga varg måste registrera sig, inte bara jaktledare!

Viktiga telefonnummer:

Information om återstående tilldelning: 070-186 50 27

Rapportering av fälld eller påskjuten varg: 070-184 96 70

Media hänvisas till 070-186 50 27 för information om antal fällda vargar och kvarstående tilldelning, samt till 010-224 80 00 för frågor till Länsstyrelsen under pågående jakt. Uppdaterad information finns även på Länsstyrelsens hemsida, samt på SVAs hemsida.

Bakgrund till beslut om licensjakt

Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har gjort en samlad bedömning av vilka revir som kan vara lämpliga för jakt. Målsättningen med jakten är att minska tätheten av varg där den är som störst, och därigenom minska de negativa effekterna på älgförvaltning och tamdjurshållning. Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet samverkar om hur jaktuttaget ska fördelas, och tar hänsyn till de regionala förutsättningarna och till vargstammens  utveckling och genetiska status. 

Enligt inventeringsresultatet från vintern 2016-2017 berördes Örebro län av totalt tolv revir, varav tio är belägna i den norra länsdelen. I länet bedöms utrymme för jakt finnas inom den norra länsdelen där en betydande förtätning av revir skett sedan tidigare år - antalet revir har där inom ett begränsat område ökat från ett till fyra mellan de två senaste inventeringssäsongerna.

Det aktuella reviret innehåller inga genetiskt viktiga vargar. Paret i reviret består av en hane med dotter, vilket är olämpligt med tanke på risken för ytterligare inavel av vargstammen.

Samtliga jägare ska registrera sig i jägarregistret

Alla jägare som ska delta och jaga under licensjakten ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister. Inloggning sker via "Min Sida" på Naturvårdsverkets hemsida (https://jagarregistret.naturvardsverket.se), eller genom Naturvårdsverkets talsvar: tel 0771-18 34 11.

OBS! I beslutet står det fel, alla som vill jaga varg måste registrera sig, inte bara jaktledare!

Anmälan av jaktledare

Den som är jaktledare under licensjakten ska registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister (se ovan) samt hos Länsstyrelsen i Örebro län innan jakt påbörjas. Vid ensamjakt är den personen jaktledare. Anmälan av jaktledare

Information om jakten uppdateras kontinuerligt

Telefonsvarare

Under pågående jakt är jaktledaren skyldig att ringa Länsstyrelsens telefonsvarare (tel. 070-186 50 27) minst en gång i timmen, för att få information om hur många vargar som fällts och hur många som återstår av tilldelningen.

SMS-tjänst

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, tillhandahåller Länsstyrelsen en SMS-tjänst. Jaktledare får tillgång till SMS-tjänsten vid anmälan via Länsstyrelsens hemsida. Övriga jaktdeltagare kan själva ansluta sig enligt följande: Skicka SMS till telefonnummer: 076-944 76 20 

Ange följande meddelande: Spara Förnamn Efternamn Vargjakt2018

Obs! Varje ord separeras med ett mellanslag.

Observera att även om SMS-tjänsten används är jaktledaren skyldig att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning, tel. 070-186 50 27.

Licensjaktens omfattning per län

Länen har efter samråd enats om att möjligt jaktuttag med hjälp av licensjakt skall fördelas per län enligt följande:

LänAntal individer
​Örebro​2
​Gävleborg​2
Dalarna6
​Värmland

​6

​Västmanland

​6

Licensjakten 2018 omfattar totalt 22 individer och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till populationens storlek och tillväxt.