Lodjur

Lodjuret är skyggt och svårt att få syn på för människor. Här kan du läsa mer om förekomsten och förvaltningen av lodjur i Örebro län.
Lodjur. Foto: Per Wedholm/Länsstyrelsen.

Lodjur i Örebro län

Lodjursstammen är ganska spridd över länet med undantag för Närkeslätten. Tätast förekomst av lodjur finns i länets norra delar.

Under de senaste 10 åren har antalet familjegrupper (hona med ungar) varierat mellan 6,5-13,5. Under vintern 2016-2017 hittades 8 länsegna familjegrupper (några delas med angränsande län). Detta motsvarar ca 40-50 individer.

Länsstyrelsens mål med lodjursförvaltningen i Örebro län är bland annat:

  • Att årligen kartlägga antalet familjegrupper.
  • Att lodjurets möjligheter att sprida sig söderut till Götaland ska främjas.
  • Att konflikter mellan lodjur och människors verksamhet minimeras, som till exempel vid ägande av tamboskap.

Förekomst av lo i Sverige

I den senast antagna propositionen "En hållbar rovdjurspolitik" har referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lo fastställts till 870 individer. Lodjur ska finnas både innanför och utanför renskötselområdet men huvuddelen ska finnas utanför.

Inventeringen under vintern 2016-2017 resulterade i en beräknad populationsstorlek på 1553 lodjur i Skandinavien, varav 1224 i Sverige.

Sammantaget hittades 261 familjegrupper i Sverige och Norge, vilket är 12,5 färre familjegrupper än under föregående inventeringssäsong. 55,5 av familjegrupperna hittades i Norge och 205,5 i Sverige.