Att förebygga skador av rovdjur

Hos länsstyrelsen kan du söka bidrag för olika åtgärder för att förebygga rovdjursskador.
får

Rovdjursangrepp i Örebro län

De mest förekommande skadorna orsakade av rovdjur är angrepp av  varg och lodjur på får. Det förekommer också angrepp på hundar av både varg och lodjur, samt enstaka angrepp av kungsörn. Skador på nöt, häst, gris, biodlingar och fjäderfä är ovanligt. Antalet angrepp av rovdjur varierar stort mellan olika år. År 2016 skedde totalt 20 angrepp.

Statistik över antal angrepp och utbetald ersättning för rovdjursangripna tamdjur i Örebro län år 2008-2016. 

Förebyggande åtgärder

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt, men eftersom de stora rovdjuren är skyddade (fredat vilt) används först och främst andra förebyggande åtgärder.  Det gäller till exempel uppsättning av rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur eller skyddsväst till jakthundar. Under respektive flik kan du läsa mer om dessa åtgärder och hur du går till väga för att söka bidrag.

Ersättning för angripna tamdjur

Viltskademedel används till ersättning av skador som orsakas av rovdjur på tamdjur och hundar. Medlen kan även användas till information och utbildning om viltskador och hur man kan förhindra att de uppkommer. På länsstyrelsens sida om angrepp och ersättning kan du läsa om vad du ska göra om dina djur har angripits av tamdjur.

Vid angrepp, ring länsstyrelsens rovdjurstelefon: 010-224 86 40

Skyddsjakt

När upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur skett kan tillstånd för skyddsjakt sökas hos länsstyrelsen. För att skyddsjakt på rovdjur ska tillåtas gäller bland annat att det inte får finns någon annan lämplig lösning. Angreppen ska även ha skett under en relativt begränsad tid och inom ett begränsat område.

När det aktuellt med skyddsjakt är det extra viktigt att angrepp och incidenter, samt närvaro av oskygga rovdjur dokumenteras noggrant. På länsstyrelsens sida om viltskador och skyddsjakt kan du läsa mer om vad som gäller för skyddsjakt och ladda ner en blankett för ansökan.  

 

Rovdjurstelefon

Vid rovdjursangrepp på tamdjur, ring 010-224 86 40

Länkar

Viltskadecenter

På viltskadecenters hemsida kan du läsa mer om hur man förebygger angrepp av rovdjur, ladda ner informationsfoldrar, beställa den nya boken om stängsling, och få tips och råd.