Vad gör du om dina tamdjur utsatts för rovdjursangrepp? 

Den som fått skador på tamdjur orsakade av rovdjur ska omedelbart kontakta Länsstyrelsen. Vi nås alltid på vår rovdjurstelefon 010-224 86 40. Ersättning kan betalas ut för angrepp om besiktning visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

​Vid rovdjursangrepp på tamdjur, ring Länsstyrelsens rovdjurstelefon 010-224 86 40

 

Vid rovdjursangrepp

Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av stora rovdjur omedelbart anmäls och besiktigas av en av Länsstyrelsens besiktningsmän. Besiktningsmännen är utsedda av länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

1. Ring snarast till Länsstyrelsens rovdjurstelefon 010-224 86 40. Vardagar 08.00-16.00 får man prata med en handläggare på Länsstyrelsen och övrig tid Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir man kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

2. Täck över det dödade djuret med en presenning eller liknande som hindrar räv och fåglar att äta av djuret tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra det döda djuret innan besiktningsmannen undersökt det.

3. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.

4. För destruktion av dödade får finns några olika alternativ: I första hand, hör efter med Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 018-67 40 00, eller Jordbruksverket, 036-15 50 00, om fåren är av intresse för övervakningsprogrammet mot scrapies. I sådant fall hämtas de gratis.

I andra hand, kontakta någon av följande: Svensk Lantbrukstjänst i Skara, 0511-215 24, jour 070-981 44 55
SG Nödslakt Borlänge, 070-603 54 54, 070-620 82 54. 
Skinnskattebergs Sanitetsslakt KB, 0222-133 45.  


Informationsblad om hur du ska gå till väga efter ett angrepp (Pdf) öppnas i nytt fönster

Ansökan om ersättning för skador

Ansökan om ersättning sker på Blankett för ansökan om ersättning för tamdjur som du får av besiktningsmannen. Ansökan ska vara inskickad till Länsstyrelsen inom 3 månader efter besiktningen.  Eventuella extra kostnader och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa. Besiktningsmannen kan hjälpa dig att fylla i blanketten.

Mer information om ersättning för rovdjursrivna tamdjur och rovdjursförekomst i länet kan fås av Länsstyrelsen.

Larmlista

Om du är intresserad av att få ett meddelande med information då det skett ett rovdjursangrepp kan du anmäla dig till länsstyrelsens larmlista.

Mer information

På viltskadecenters hemsida kan du läsa mer om hur man förebygger angrepp av rovdjur, ladda ner informationsfoldrar, beställa den nya boken om stängsling, och få tips och råd.