Björn

Björnen lever ensam och träffar oftast bara andra björnar i samband med parningen. Björnen är mest aktiva vid skymningen och rör sig då fram i lugn passgång. Här kan du läsa mer om förekomst och förvaltningen av björn i Örebro län.
Brunbjörn. Foto: Per Wedholm/Länsstyrelsen.

Björnförekomst i länet

Under senare år har en handfull björnobservationer rapporterats av allmänheten i Örebro län, de flesta från länets norra och västra delar, men det händer även att björn vandrar genom hela länet. Oftast rör det sig om unga hannar som är på vandring från kärnområdet i Dalarna. Det är troligt att björnar övervintrar inom länet, men ännu har inga föryngringar kunnat fastställas.  

Länsstyrelsens målsättning med björnförvaltningen i Örebro län är bland annat:

  • Att tillåta etablering av eventuella björnar.
  • Att kvalitetssäkra allmänhetens rapporter
  • Att möta eventuella nyetableringar med information och förebyggande åtgärder.

 

Björn i Sverige

Riksdagens har fastställt det nationella referensvärdet för björn till 1400 individer. Efter några år av stark utveckling för den svenska björnstammen visar den senaste populationsberäkningen att det under år 2013 fanns runt 2 800 björnar i Sverige. Beräkningen är baserad på de spillningsinventeringar som genomförts i respektive län och trender i de björnobservationer som jägarna samlat in.

Resultatet av den senaste inventeringen kan du ta del av i publikationer från Naturvårdsverket och det Skandinaviska björnprojektet:

Björnstammens storlek i Sverige - länsvisa skattningar och trender, rapport från det Skandinaviska björnprojektet 

Rovdjursinventering - Björn, rapport från Naturvårdsverket

 

Informationsmaterial om möten med björn

Om du känner oro för ett eventuellt björnmöte kan du gå in på Viltskadecenters hemsida och ta del av publikationen "Är björnen farlig". Där finns en hel del tips på hur man undviker björnmöten och hur man bör bete sig vid ett möte. I foldern "Om du möter en björn" finns också tips.

 

Dokument

 Om du möter en björn (pdf) 1229kb
Här kan du läsa om hur du ska bete dig när du träffar på en björn

 Björnar i bebyggelse (25Kb) 
Här kan du läsa hur man ska göra om man får björnbesök i och nära tät bebyggelse

(Om broschyren inte öppnas kan du ladda ner den genom att högerklicka på texten och spara den som mål på din egen dator).