Rovdjur nära bostadshus eller människor

Att rovdjur ibland befinner sig nära bebyggelse är inte ovanligt. Ofta passerar de nattetid. Ett skäl till att rovdjuren befinner sig i närheten av bebyggelse kan vara att de tagit ett byte i närheten eller att de hittat slaktavfall. Människor kan känna oro för sig själva eller sina tamdjur när de ser rovdjur nära bebyggelse. Här förklarar Länsstyrelsen hur vi arbetar med rovdjur som uppehåller sig nära hus eller människor.

Länsstyrelsen hanterar situationer då rovdjur vid upprepade tillfällen uppehåller sig nära (inom 30 m) bostadshus eller människor. Arbetet sker på följande sätt:

1.   Dokumentation

Händelser med rovdjur nära bostadshus/människor ska omgående anmälas till Länsstyrelsen, så att vi kan dokumentera vad som sker. Det är också viktigt att du/ni som bor i området själva dokumenterar vad ni ser och upplever. Ta gärna bilder och filmer på djuret och spår från dem, och notera avståndet till människa eller hus. Dokumentation är mycket viktigt för den fortsatta hanteringen av rovdjur nära hus och människor.  

2.   Besök på plats

Länsstyrelsen besöker platsen för att prata med berörda samt undersöka och dokumentera eventuella spår från rovdjur. Vid speciella tillfällen kan ibland specialutbildade spårhundar användas som kan bekräfta uppgifterna om det tex saknas snö för spårbedömning. Hund kan dock användas som längst ett dygn efter att rovdjuret varit på platsen. Vid besöket undersöks t ex om det kan finnas lättåtkomlig föda i området, då slaktavfall eller ett slaget byte kan vara anledning till att rovdjur uppehåller sig i närheten.

3.   Hjälp med skrämsel

Länsstyrelsen har skrämselutrustning som vi hjälper till att sätta upp då rovdjur kommer nära hus eller människor. Det kan till exempel vara lapptyg eller ljud- och ljusskrämmor som sätts upp under en period för att hålla rovdjuret borta.

4.   Skyddsjakt

Efter upprepade dokumenterade tillfällen då rovdjur befunnit sig nära hus eller människor och när skrämsel inte fungerat kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt. Förutsättningen för att kunna fatta beslut om skyddsjakt är att det finns noggrann dokumentation och kvalitetssäkring för upprepade tillfällen som rovdjur kommit nära hus eller människor samt att Länsstyrelsen provat skrämselåtgärder som inte fungerat.

 

Då rovdjur uppehåller sig nära hus/människor eller vid rovdjursangrepp på tamdjur - ring

Länsstyrelsens rovdjurstelefon 010-224 86 40

​Om rovdjur uppehåller sig nära hus/människor eller vid angrepp på tamdjur - ring 010-224 86 40