Rovdjursrapportering och inventering

Allmänhetens rapporter av rovdjur är viktiga för Länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet.
Lodjur

Rapportera gärna till oss om du sett rovdjur 

Har du sett ett rovdjur eller spår av ett rovdjur får du gärna rapportera observationen till Länsstyrelsen. Inrapporterade rovdjursobservationer är till mycket stor hjälp i Länsstyrelsens arbete med att inventera och förvalta rovdjuren. Observationer som kan visa att det fötts kullar av varg eller lodjur (dvs flera djur tillsammans) och observationer i områden där det sällan är rovdjur är särskilt intressanta. 

Det enklaste sättet att rapportera in rovdjursobservationer är genom att använda rapportsidan Skandobs som även finns som mobilapp: Skandobs Touch. Den går att använda för alla de stora rovdjuren (varg, lodjur, björn och järv). Observationer av kungsörn går ännu inte att rapportera i Skandobs, då får ni istället höra av er direkt till oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har tagit fram en film där du kan se hur du ska göra för att rapportera dina observationer.

Om rovdjuret är kvar eller om det finns spår att titta på åker Länsstyrelsens fältpersonal till platsen för att bedöma  observationen.  Fältpersonalen är utbildade spårare och kan med hjälp av spår och spårtecken avgöra vilken art det rör sig om, och om det var ett eller flera rovdjur som observerades. Om observationen görs under inventeringsperioden kan fältpersonalen sedan spåra djuret/djuren, och bedöma om det fötts ungar av varg eller lo under föregående vår.

Länsstyrelsens fältpersonal

Länsstyrelsens fältpersonal består av spårare och besiktningsmän. Samtliga spårare har befogenhet att bedöma och "kvalitetssäkra" rovdjursspår, och besiktningsmännen är utbildade i att besikta skador av rovdjur på tamdjur och besikta rovdjursavvisande stängsel. Några av fältpersonalen är även utbildade naturvårdsvakter med jakttillsyn.

Fältpersonalen har huvudansvar för spårningen av olika områden i länet.

Kontaktuppgifter till länsstyrelsens spårare (S) och besiktningsmän (B)

Nordvästra området:

Kjell Ståhlberg (Områdesansvarig S, B) Tel 010-224 83 76

Nordöstra området:

Per Ahlqvist (Områdesansvarig S, B) Tel 010- 224 86 49

David Ahlqvist (S) Tel 076-848 26 00

Mellersta området:

Pär Nilsson (Områdesansvarig S, B) Tel 010-224 86 37

Martin Carlsson (S) Tel 010-224 83 79

Södra området:

Håkan Gibro (Områdesansvarig S, B) Tel 010-224 86 41   

Gillis Persson (S, B) Tel 073-378 99 18

  

 

Länkar

Rovdjursobservationer 

Rapportera din observation och se var rovdjuren finns i länet.