Kungsörn

Kungsörnen är en ståtlig fågel som glider genom luften på spaning efter byten. Kungsörn har åter börjat häcka i Örebro län. Länsstyrelsen arbetar med inventering och kvalitetssäkring av observationer av kungsörn i länet.
Ung kungsörn. Foto: Lasse Olsson.

Kungsörn i Örebro län

Kungsörn observeras regelbundet i Örebro län, framför allt i Kilsbergen och i länets sydöstra del från Kvismaredalen ner till Hjortkvarn. Det är främst unga fåglar som passerar till och från övervintringsområden i södra Sverige, men ett flertal örnar övervintrar även i länet. Det är av förklarliga skäl svårt att kvalitetssäkra allmänhetens observationer av kungsörn såvida det inte rör sig om häckningar eller fotograferade fåglar. Stor förväxlingsrisk finns mellan kungsörn och andra rovfågelarter, t ex unga havsörnar. 

Häckning i länet

Kungsörn inventeras av Länsstyrelsen främst under mars månad då revirhävdande örnpar spelflyger. Under 2007 häckade det första kända örnparet på mycket lång tid i länet, och de fick då ut en unge. Under efterföljande år har häckningsframgången varierat. Under inventeringssäsongen våren 2016 konstaterades en lyckad häckning i länet. 

Länsstyrelsens målsättning med kungsörnsförvaltningen i Örebro län är bland annat:

  • Att tillåta fri etablering av eventuella kungsörnshäckningar.
  • Att årligen inventera och kvalitetssäkra allmänhetens rapporter

 

Kungsörn i Sverige

Kungsörnsinventeringen 2016 visade 157 lyckade häckningar i Sverige. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är fastställt till 150 lyckade häckningar. 

Unge av kungsörn i bo. Foto: Per Wedholm

 

Fakta Kungsörn

Latinskt namn: Aquila chrysaetos

Riksdagens mål: 600 häckande par årligen i Sverige. Utbredningen bör inte påverkas av människan.

Kroppslängd: 80-93 cm

Vingspann: 190-225 cm Vikt: 4,4-5,7 kg

Fortplantning: 1 - 2 vita ägg med rödbruna fläckar läggs mars-april. Äggen ruvas sedan i 40 – 45 dagar, oftast av honan.

Revir: Cirka 100 km2

Föda: Harar, skogsfågel, ripor, lämlar, kadaver av olika slag. Det händer också att rävar och nyfödda renkalvar tas. Enstaka kungsörnar kan specialisera sig på renkalvar.

Utseende: Kungsörnen är mörkbrun med inslag av gulbruna eller rödbruna färger på huvudet. Ungfåglarna har vita partier på vingarna som syns tydligt när de flyger. Stjärten på en kungsörn är svagt rundad, och ungfågeln har ett mörkt band längst ut på de vita stjärtfjädrarna.