Järv

Järven är vårt mest okända och mest anonyma
stora rovdjur. Järven är en halvdålig jägare som främst lever av as och kallas därför ibland för ”nordens hyena”. Länet har haft årlig besök av järv sedan år 2007.
Järv. Foto: Per Wedholm/Länsstyrelsen

Järv i Örebro län

Sedan 2007/08 har Örebro län haft årligt besök av järv, framförallt i de norra och östra delarna. Rapporter från allmänheten tyder på att järvar  rör sig över hela länet. 

Järv i Skandinavien

Järven finns främst i fjällkedjan ned till nordvästra Dalarna. Järv förekommer även i skogslandet ner till södra Dalarna och norra Värmland.

Under 2016 beräknades den Skandinaviska järvpopulationen uppgå till 848 vuxna individer, varav 499 i Sverige. Under inventeringssäsongen registrerades 108 föryngringar, varav 58 i Sverige.  

Inventeringsrapport - Inventering av järv 2016

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för järv i Sverige är 600 individer.