Motortrafik i naturen

Våtmarker är mycket känsliga och skadas lätt av motordrivna fordon. Foto: Länsstyrelsen

 

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng samt trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, jordbruket eller skogsbruket.

Reglerna skyddar naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden, samt ge dispens från förbudet mot körning i terrängen.

Läs mer om terrängkörning och om hur du söker dispens från förbudet att köra i terrängen.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter. I Örebro län är det tillåtet att använda vattenskoter i Norrtorpssjön i Kumla, samt områden i Hjälmaren och Vättern. Läs mer om vad som gäller för användande av vattenskoter i länet.